27.08.2023
Julianapark
Hoorn

KOOP NU JE TICKETS VOOR 2023!

Warm jezelf op met de Hoorn Zingt Hollands Spotify playlists

Abonneer je op de Hoorn Zingt Hollands playlists

Route & info

We verwelkomen jullie graag van 13:00 tot 23:00 uur. Het festivalterrein is lopend te bereiken vanaf station Hoorn. Let op: Bezoekers tot 16 jaar mogen alleen naar binnen onder begeleiding van een volwassene. Bezoekers t/m 10 jaar mogen gratis naar binnen.

Plan mijn OV-reis

Koop je tickets online via deze link:

https://shop.simpleticket.eu/?eventid=1w2GE1pd

Er is geen minimum leeftijd voor Hoorn Zingt Hollands. Kinderen t/m 10 jaar mogen gratis naar binnen.
Let op: Bezoekers tot 16 jaar mogen alleen naar binnen onder begeleiding van een volwassene. Op verzoek moet je legitimatie kunnen laten zien. Het is verplicht een legitimatiebewijs bij je te dragen in de vorm van een rijbewijs, paspoort of ID-kaart.

Het festival begint om 13:00 en eindigt om 23:00 uur.

Er is geen minimum leeftijd voor Hoorn Zingt Hollands. Let op: Bezoekers tot 16 jaar mogen alleen naar binnen onder begeleiding van een volwassene. Op verzoek moet je legitimatie kunnen laten zien. Het is verplicht een legitimatiebewijs bij je te dragen in de vorm van een rijbewijs, paspoort of ID-kaart. Beveiligingsmedewerkers van Hoorn Zingt Hollands hebben het recht om bij entree, en bij een vermoeden van overtreding op het terrein, je te fouilleren en tassen te controleren. Bij weigering van dit verzoek kun je van het festivalterrein verwijderd of geweerd worden. Het betreden van het festivalterrein is op eigen risico.

De organisatie en dienstdoende medewerkers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade die bezoekers van het festival kunnen ondervinden. Tevens is de organisatie niet verantwoordelijk voor verloren en/of gestolen persoonlijke eigendommen.

Het is in ieder geval niet toegestaan om eigen drank en/of etenswaren, drugs, glaswerk, vuurwerk, stokken, wapens en/of voorwerpen welke als wapen kunnen worden aangewend of als middel om de orde te verstoren mee naar het festivalterrein te nemen of voorhanden, dan wel in het bezit te hebben.

Iedere festivalbezoeker geeft Hoorn Zingt Hollands toestemming om foto- en videografie, welke tijdens het festival worden geregistreerd, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Mocht je het niet fijn vinden dat een bepaalde foto wordt gebruikt voor promotiedoeleinden, neem dan contact met ons op.

Het vertonen van ongewenste intimiteiten en racistisch of anderzijds discriminerend gedrag ten opzichte van medegasten en/of personeel wordt niet getolereerd. Bij constatering hiervan volgt onmiddellijke uitzetting. Het dragen van kleding met naar mening van medewerkers en/of organisatie discriminerende, provocerende en/of kwetsende teksten is niet toegestaan.

Er wordt geen alcohol geschonken aan personen die zichtbaar dronken zijn en/of de orde verstoren.

Helaas, crowdsurfen is verboden.

Personen die de orde verstoren zal de toegang tot het festivalterrein ontzegd worden.

Het is bezoekers verboden zich op te houden in een ander gedeelte van het evenemententerrein dan dat waar het toegangsbewijs hen recht toe geeft.

Bij het verlaten van het evenemententerrein vervalt de geldigheid van het toegangsbewijs (buiten=buiten).

Het is niet toegestaan het terrein te betreden of er op te verblijven onder invloed van drugs, medicijnen of enige andere stof die het gedrag negatief kan beïnvloeden.

Het is verboden op het terrein te gooien met voorwerpen en/of vloeistoffen.

Het meebrengen van honden of andere dieren is verboden.

Bij vernieling van eigendommen van de organisator van Hoorn Zingt Hollands of van de samenwerkende bedrijven wordt de schade op de overtreder verhaald.

Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie en dienstdoende medewerkers, op straffe van verwijdering.

Partners